Leuk dat je interesse in Respectfully Yours en mij toont.

Ik heb Respectfully Yours met mijn klanten voor ogen opgericht. Mijn jarenlange ervaring als militair en commercieel leidinggevende heeft mij laten zien dat alleen de mensen in een bedrijf de missie en visie kunnen realiseren. Goed leiderschap creeert de juiste randvoorwaarden voor de mensen.

Deze kennis heb ik als consultant verder verfijnd. Meer dan 10 jaar heb ik samen met mensen uit de bedrijven zelf relevante en hoog impact veranderingen mogen (be)(ge)leiden.

Mijn klanten vinden mijn spiegelend vermogen verhelderend. Met verduidelijkende modellen weet ik complexe materie inzichtelijk te maken.

Mijn kracht zit in het verbinden van de verschillende niveaus. Ik geloof erin dat alle niveaus in verbinding moeten staan met de mensen die het feitelijke werk verrichten.

Met Respectfully Yours richt ik mij op de volgende deelgebieden:

 1. Veranderkracht in de Gezondheidszorg: van Wijkverpleging tot Gehandicaptenzorg, van bestuursadvies tot primair proces, van zorglogistiek tot ondersteunende diensten
 2. Onderhoud in Defensie (Landmacht): van Enhanced Preventive Maintenance tot Condition Based Maintenance, van Warranty tot Performance Based Contracting, van Fleetmanagement tot Health and Usage Monitoring

Mijn opleidingen ondersteunen mijn ervaring:

 • Maintenance Management aan de Koninklijke Militaire Academie (Breda)
 • Beleid en Bestuur aan de Vrije Universiteit (Amsterdam)
 • Security and Defence aan de Hogere Militaire Vorming (Rijswijk)
 • Securité et Defence aan het Collège Interarmées de Défence (Parijs)
 • Géostratégie, Défence et Dynamiques Industrielles aan Paris II Assas (Parijs)

Mijn ervaring is de basis voor mijn toegevoegde waarde:

 • Leider van verschillende onderhoudseenheden op pelotonsniveau (50-120 pax) op O- en I-level Maintenance
 • Organisatieontwikkelaar bij de Staf Koninklijke Landmacht
 • Leider van een onderhoudseenheid op bataljonsniveau (600 pax)
 • Operationeel Planner voor grote oefeningen en operaties
 • Liaison Officier tussen de Franse en Nederlandse krijgsmacht voor operaties
 • Managing Consultant en Projectmanager voor grote veranderprojecten in de gezondheidszorg
 • Operationeel Directeur van een niche consultancy bureau (P5COM)
 • Zelfstandig ondernemer met Respectfully Yours
  • Interim manager van een big data, AI onderdeel gericht op Health en Usage Monitoring van militaire voertuigen (ILIAS)
  • Projectleider Verbinding Ondersteunende Diensten bij een gehandicaptenzorg instelling